Longitudinaal onderzoek: Vertrouwen bij dwarslaesie

In de periode van 2016-2019 hebben er meer dan 250 mensen met een recent verworven dwarslaesie deelgenomen aan eeen longitudinale studie (ZELF-DOEN onderzoek). De deelnemers zijn gevolgd vanaf hun opname in het revalidatiecentrum tot 1 jaar na hun ontslag. Gedurende deze periode hebben deze mensen op verschillende momenten vragenlijsten ingevuld op het gebied van van vertrouwen, psychologische factoren maar ook over verschillende secundaire stoornissen. In de periode februari-mei 2021 willen we deze groep opnieuw benaderen met de vraag een vragenlijst in te vullen. Voor de uitvoering van deze follow-up meting zijn wij op zoek naar een stagiaire. Naast het meedenken over de precieze samenstelling van de vragenlijst zal de stagiaire ook de vragenlijsten maken (zowel op papier als on-line) de deelnemers benaderen, vragenlijsten uitzetten en verzamelen en de gegevens verwerken in SPSS.

Doel/vraagstelling

Naast het helpen bij de uitvoering van de follow-up meting is er inmiddels voldoende informatie verzameld om diverse onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over

– De ontwikkeling van vertrouwen over de tijd

– Relatie tussen het hebben van vertrouwen met verschillende psychologische variabelen of met secundaire stoornissen die veel voorkomen bij mensen met een dwarslaesie

De vraagstelling zal in overleg met de stagiaire worden bepaald

Soort project

Kwantitatief onderzoek

Gewenste studierichting

Een van de psychosociale studierichtingen, geneeskunde of daaraan gerelateerde studie. Kennis van methode van onderzoek en enige statistische kennis sterk tot de aanbeveling

Duur

8 weken tot 4 maanden afhankelijk van de vraagstelling

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie

Bijzonderheden

De stage kan vanaf februari 2021 van start gaan, uiteraard in overleg. Meer informatie over het ZELF DOEN onderzoek

Contactpersoon

Marcel Post i.s.m. Tijn van Diemen, m.post@dehoogstraat.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.