Literatuuroverzicht naar vragenlijsten over vertrouwen (Self-efficacy) bij dwarslaesie

Het hebben van vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy) is een belangrijke voorspeller voor succesvolle aanpassing aan het hebben van een ernstige aandoening zoals een dwarslaesie. Voor het meten van self-efficacy zijn meerdere vragenlijsten beschikbaar. Het is onbekend welke vragenlijst(en) de voorkeur verdienen. Een literatuuronderzoek moet hierover duidelijkheid verschaffen.

Doel/vraagstelling

Het maken van een overzicht van de gebruikte self-efficacy schalen binnen het dwarslaesie onderzoek en wat er bekend is over hun validiteit enm betrouwbaarheid.

Soort project

Systematic review van de literatuur.

Gewenste studierichting

Psychologie, gezondheidswetenschappen of geneeskunde.

Duur

In overleg, circa 12-16 weken.

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie

Bijzonderheden

Het is de bedoeling dat van de gegevens een artikel wordt geschreven voor een internationaal tijdschrift.

Contactpersoon

Tijn van Diemen i.s.m. prof. dr. Marcel Post
m.post@dehoogstraat.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.