Literatuuroverzicht naar de associaties tussen psychologische factoren en kwaliteit van leven bij dwarslaesie

Psychologische factoren en kwaliteit van leven hebben veel met elkaar te maken, ook bij mensen met een dwarslaesie. Een dwarslaesie brengt namelijk veel sociale, fysieke en psychologische uitdagingen met zich mee. In 2010 is een literatuuronderzoek gedaan naar de associatie tussen psychologische factoren en kwaliteit van leven. Toen waren er nog verschillende psychologische factoren onvoldoende onderzocht, bijvoorbeeld spiritualiteit, locus of control (beheersoriëntatie) en een aantal soorten coping. Ook waren weinig longitudinale onderzoeken beschikbaar. Daarom willen we deze review graag opnieuw doen en de huidige stand in de literatuur beschrijven.

Doel/vraagstelling

Het maken van een overzicht van beschikbare literatuur over de relatie tussen psychologische factoren en kwaliteit van leven bij mensen met een dwarslaesie.

Soort project

Systematische review van de literatuur.

Gewenste studierichting

Psychologie, Master sociale- of gezondheidswetenschappen of geneeskunde.

Duur

In overleg, circa 12-16 weken.

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie (het zal met name online, op afstand, plaatsvinden)

Contactpersoon

Aline Hakbijl (a.v.d.wind@dehoogstraat.nl) in samenwerking met Christel van Leeuwen en Marcel Post

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.