Cerebrale Parese (CP) en ontwikkeling PERRIN Next Step

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) is het onderzoeks- en innovatiecentrum van UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. Het KCRU draagt met wetenschappelijk onderzoek, innovatie- en implementatie projecten bij aan de verbetering van de behandeling in de revalidatie. Om écht het verschil te kunnen maken voor revalidanten en hun naasten werken we in onze onderzoeks-, innovatie- en implementatieprojecten samen met ervaringsdeskundigen; revalidanten en hun naasten. Er is een nauwe samenwerking met diverse patiëntenorganisaties.

Een mooi voorbeeld van een innovatie- en implementatieproject is PERRIN Next Step. Hierin werken we aan het vertalen van longitudinale data over de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met CP. Dit doen we in co-creatie samen met ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers. Meer informatie over het project is hier te vinden. Een korte video introductie zie je hier.

Word jij enthousiast over wetenschap in de praktijk en kinderrevalidatie? Dan zoeken wij jou!

Doel/vraagstelling

Wij zoeken één of twee studenten die ons, bijvoorbeeld in het kader van een stage of afstudeeropdracht, kunnen ondersteunen, met o.a.:

  • Het praktisch uitvoeren van interviews met jongvolwassenen met CP, ouders en professionals over het gebruik van informatie over de ontwikkeling van kinderen met CP op onze website;
  • Analyse van deze interviews;
  • Een voorstel voor aanpassingen van de website.

Gewenste studierichting

Psychologie, (ortho) pedagogiek, (wetenschaps)communicatie, gezondheidswetenschappen of een andere studie als je denkt dat het aansluit.

Duur

In overleg, start januari – februari 2022

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie, UMC Utrecht

Contactpersoon

Maureen Bult, m.bult@dehoogstraat.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.