CarerQol meetinstrument bij partners van mensen met NAH

De CarerQol is een relatief nieuw meetinstrument, dat de mantelzorg-gerelateerde kwaliteit van leven meet bij informele mantelzorgers. Het bestaat uit 2 onderdelen, de CarerQol-7D en de CarerQol-VAS. De CarerQol-7D meet de subjectieve last (burden) van de mantelzorger middels een vragenlijst en neemt daarbij positieve en negatieve domeinen van mantelzorgen mee. De CarerQol-VAS vraagt de mantelzorger om zijn/haar eigen welzijn te bepalen op een schaal van 0-100.

Er zijn ook andere meetinstrumenten die verschillende aspecten van mantelzorgen en welzijn of last van mantelzorgers meten. Voorbeelden die vaak gebruikt worden zijn de Caregiver Strain Index, de Caregiver Mastery Scale of Self-Rated Burden. Er is nog weinig bekend over de samenhang van de CarerQol met deze andere meetinstrumenten in partners van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

De CarerQol en andere meetinstrumenten zijn afgenomen bij partners van mensen met niet-aangeboren hersenletsel die meededen aan de Care4Carer studie. In deze studie werd de effectiviteit van een blended care interventie voor partners getest, die bestond uit online ondersteuningsmodules en gesprekken met maatschappelijk werkers.

Doel/vraagstelling

Wij zijn geïnteresseerd in de uitkomsten van de CarerQol en de samenhang met andere meetinstrumenten in deze groep partners. Voegt de CarerQol iets toe aan het arsenaal meetinstrumenten, bijvoorbeeld omdat het ook positieve domeinen van mantelzorgen meeneemt? Of zijn er specifieke vragen/domeinen in de CarerQol die correleren met andere meetinstrumenten of juist andere inzichten geeft? En wat is er eigenlijk bekend in de wetenschappelijke literatuur over de toepassing van dit meetinstrument?

Soort project

Statistische analyse van reeds verzamelde data.
Literatuuronderzoek

Gewenste studierichting

Geneeskunde, psychologie, gezondheidswetenschappen of een andere studie als je denkt dat het aansluit.

Duur

In overleg

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie / UMC Utrecht

Contactpersoon

Vera Schepers, v.p.m.schepers-3@umcutrecht.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.