Bruikbaarheid vragenlijsten bij meten uitkomsten voor mensen van niet-westerse afkomst

Dit onderzoeksproject zal worden uitgevoerd in zes jaar tijd en bestaat uit verschillende fasen. Het doel van het onderzoek is om een meetinstrument te ontwikkelen, dan wel samen te stellen uit reeds bestaande vragenlijsten, voor het meten van zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven. Het instrument moet ingezet kunnen worden in individuele patiƫntenzorg en kwaliteitsverbetering realiseren op instellingsniveau. Het zal zo ontwikkeld worden dat het gebruikt kan worden voor alle volwassenen die in revalidatiebehandeling zijn, klinisch dan wel poliklinisch. Binnen de revalidatie sector bestaan zeven hoofdgroepen voor diagnoses waarbinnen alle diagnoses en behandeldoelen vallen.

We zitten nu in de tweede fase van het onderzoek; een eerste selectie van mogelijk geschikte vragenlijsten is gemaakt.

Doel/vraagstelling

Het doel van deze stage is om te beoordelen welke vragenlijsten voor participatie en eigen regie het meest geschikt zijn om te gebruiken bij mensen van niet-westerse afkomst.

Soort project

Het is een kwalitatief onderzoeksproject. De student verzamelt literatuur over het onderwerp, werft en interviewt 10-15 oud-revalidanten van niet-westerse afkomst, analyseert de resultaten en schrijft een rapportage over de bevindingen.

Voor dit project zijn we op zoek naar een of twee studenten. Gezien het onderwerp gaat onze voorkeur uit naar (minimaal) een student met een niet-westerse achtergrond.

Gewenste studierichting

Gezondheidswetenschappen, maatschappijwetenschappen, verplegingswetenschappen, e.d.

Duur

In overleg, 3 – 6 maanden

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie

Contactpersoon

Tanja Mol, t.mol@dehoogstraat.nl
06-83230674

 

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.