Belang van self-efficacy na een dwarslaesie

In het ZELF DOEN onderzoek is bij 250 mensen met een recente dwarslaesie op meerdere momenten tijdens en na de revalidatie een enquête afgenomen. Onderdeel van de enquête zijn vragenlijsten over self-efficacy, ofwel het vertrouwen in het kunnen omgaan met de aandoening, het vertrouwen dat men in het algemeen om kan gaan met problemen en specifiek het vertrouwen in de eigen zelfzorgvaardigheden. Daarnaast zijn er een groot aantal psychologische en medische variabelen verzameld.

Doel/vraagstelling

Het beschrijven van de self-efficacy van mensen met een dwarslaesie en het onderzoeken van de voorspellende waarde van self-efficacy voor uitkomsten zoals fysieke zelfstandigheid, stemming, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven na de revalidatie.

Vraagstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn:
– Hoe ontwikkelt het vertrouwen in het omgaan met de aandoening zich tijdens en na de primaire dwarslaesie revalidatie?
– Ontwikkelen verschillende vormen van self-efficacy zich op dezelfde manier?
– Is het hebben van een hoge mate van self-efficacy voorspellend voor een betere kwaliteit van leven op lange termijn?
– Maar je kan met de beschikbare data wellicht ook zelf een vraagstelling bedenken.

Soort project

Literatuuronderzoek en statistische analyses met een bestaand databestand. Het zal vooral gaan om correlatie- en regressieanalyses. Verder het schrijven van een studieverslag, zoveel mogelijk in de vorm van een wetenschappelijk artikel

Gewenste studierichting

Master sociale of gezondheidswetenschappen, geneeskunde of verpleegwetenschappen. Interesse in statistiek sterkt tot aanbeveling.

Duur

Minimaal 12 weken.

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie

Contactpersoon

Marcel Post, m.post@dehoogstraat.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.