Impact op Meedoen: het vergroten van participatie van mensen met een lichamelijke beperking

Mensen met een lichamelijke beperking ervaren soms mentale of fysieke drempels, waardoor ze niet optimaal…

Let’s Ride, rolstoelvaardigheid bij kinderen

De Let’s Ride studie onderzoekt het effect van een gecombineerd oefenprogramma waarin zowel de fitheid…

PEDI-CAT: vertaling en validering van een instrument voor dagelijks functioneren van kinderen 0 – 21 jaar

De PEDI-CAT is een computergestuurde vragenlijst die het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren (0-21…

PiP: Participatie in Perspectief

Veel jongeren met cerebrale parese (CP) participeren minder en ontwikkelen minder autonomie. In de kinderrevalidatie,…

Samen in onderzoek

Participatie van patiënten in onderzoek is geen vanzelfsprekendheid. Wel zijn patiënten vaak ‘subject’ van studie,…

Voeding, slaap en beweging

Aandacht voor Fysieke Gezondheid bij kinderen met Cerebrale Parese Volwassenen met cerebrale parese (CP) lopen…