Impact op Meedoen: het vergroten van participatie van mensen met een lichamelijke beperking

Mensen met een lichamelijke beperking ervaren soms mentale of fysieke drempels, waardoor ze niet optimaal…

Let’s Ride, rolstoelvaardigheid bij kinderen

De Let’s Ride studie onderzoekt het effect van een gecombineerd oefenprogramma waarin zowel de fitheid…

PEDI-CAT: vertaling en validering van een instrument voor dagelijks functioneren van kinderen 0 – 20 jaar

De PEDI-CAT is meetinstrument waarmee het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren in de leeftijd…

PiP: Participatie in Perspectief

Veel jongeren met cerebrale parese (CP) participeren minder en ontwikkelen minder autonomie. In de kinderrevalidatie,…

Samen in onderzoek

Participatie van patiënten in onderzoek is geen vanzelfsprekendheid. Wel zijn patiënten vaak ‘subject’ van studie,…

Sedentair gedrag bij CP en na CVA

Recentelijk is duidelijk geworden dat niet alleen onvoldoende matig tot intensief bewegen gezondheidsrisico’s veroorzaakt, maar…

TACTIC: het opstellen van een beweegadvies bij mensen met cerebrale parese

Personen met cerebrale parese verbruiken meer energie tijdens lichamelijke activiteiten zoals lopen en hebben vaak…

Voeding, slaap en beweging

Volwassenen met cerebrale parese (CP) lopen een verhoogd risico op leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen zoals diabetes,…