B-STARS: Brain Stimulation for Arm Recovery after Stroke

Jaarlijks krijgen ongeveer 45.000 Nederlanders een beroerte. Motorische stoornissen zijn de meest voorkomende verstoringen na…

CARE4Carer: personalized caregiver support in rehabilitation for patients with acquired brain injury

De zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een beroerte, heeft een grote invloed…

CoCo-P: Meetinstrument voor cognitieve klachten in het dagelijks leven

Na hersenletsel rapporteren veel patiënten cognitieve klachten waaronder moeite met concentreren in een drukke omgeving,…

Innovatieve Diagnostiek in Cognitie Alledaags (InDiCA)

Een onderzoek naar het cognitief functioneren als voorspeller van participatie in het dagelijks leven Als…

Interventiestudie voor neglect

Een nieuwe interventie voor neglect: de Scan + training Momenteel wordt visuele scanningstraining aanbevolen als…

Inzicht in Revalidatie: MUREVAN

In het project “Inzicht in Revalidatie” werkt de revalidatiesector samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan…

Niet Rennen maar Plannen blended care, op weg naar e-health

Niet Rennen maar Plannen (NRMP) bestaat uit een vijftal modules waarin de patiënt aan de…

Optimaliseren van hersenstimulatie na een herseninfarct (UNOS)

Hersenstimulatie is een nieuwe behandeling voor mensen met krachtverlies van de arm als gevolg van…

Participatie na een beroerte

De vele gevolgen van een beroerte, zoals fysieke beperkingen, emotionele en gedragsmatige klachten en cognitieve…

POWER: gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met amputatie, niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en hun naasten

  Steun van naasten is voor revalidanten van groot belang om in het dagelijkse leven…