B-STARS: Brain Stimulation for Arm Recovery after Stroke

Jaarlijks krijgen ongeveer 45.000 Nederlanders een beroerte. Motorische stoornissen zijn de meest voorkomende verstoringen na…

CARE4Carer: personalized caregiver support in rehabilitation for patients with acquired brain injury

De zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een beroerte, heeft een grote invloed…

Innovatieve cognitieve diagnostiek: visie van zorgverleners

Vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is er in samenwerking met de Universiteit Utrecht een vragenlijst…

Inzicht in Revalidatie: MUREVAN

In het project “Inzicht in Revalidatie” werkt de revalidatiesector samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan…

Making sense of sensor data for personalized health care

Ongeveer 150.000 mensen in de chronische fase na beroerte valt minstens twee keer per jaar….

Optimaliseren van hersenstimulatie na een herseninfarct (UNOS)

Hersenstimulatie is een nieuwe behandeling voor mensen met krachtverlies van de arm als gevolg van…

Participatie na een beroerte

De vele gevolgen van een beroerte, zoals fysieke beperkingen, emotionele en gedragsmatige klachten en cognitieve…

POWER: gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met amputatie, niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en hun naasten

  Steun van naasten is voor revalidanten van groot belang om in het dagelijkse leven…