Samen in onderzoek

Participatie van patiënten in onderzoek is geen vanzelfsprekendheid. Wel zijn patiënten vaak ‘subject’ van studie, maar hun stem wordt zelden gehoord in het hele proces van onderzoek, van idee-vorming tot interpretatie van de resultaten en implementatie.
In dit project ontwikkelen we een methode die tot doel heeft de samenwerking tussen onderzoekers en jongeren met een beperking te ondersteunen.
Het achterliggende idee is simpel: meer zeggenschap van jongeren over zaken die gevolgen voor hen zélf hebben, leidt tot relevantere projecten met meer impact.

Er zijn veel manieren waarop jongeren inbreng in onderzoek kunnen hebben. De participatieladder wordt hiervoor vaak gebruikt. In dit project richten we ons op een methode bedoeld voor onderzoekers/projectleiders om met jongeren (of ouders, patiënten, naasten) het gesprek aan te gaan over hun (gewenste) rol, én daarop terug te kijken. Daarnaast heeft het project tot doel onderzoekers te ondersteunen in het expliciet vormgeven van patiëntenparticipatie, zodat dit minder vrijblijvend plaats zal vinden.

Projectgroep

  • Marjolijn Ketelaar, projectleider

  • Dirk-Wouter Smits
  • Martijn Klem (BOSK)

Financiering

Fonds NutsOhra

Projectplanning

1-12-2016 – 1-11-2018

Contact

Marjolijn Ketelaar, m.ketelaar@dehoogstraat.nl of m.ketelaar-4@umcutrecht.nl

 

 

Relevante links

Dit project heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de Participatiematrix